powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Skargi i wnioski
      Punkt Informacyjny
      Dostęp do Informacji Publicznej
      Godziny urzędowania
      Konta bankowe
      Rejestry Sądowe
      Edukacja
      Biegli sądowi
      Lekarze Sądowi
      Komornicy
      Tłumacze przysięgli
      Wzory i formularze
      Opłaty sądowe
      Pomoc prawna
      Instytucje
      Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-sąd)
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Struktura organizacyjna  »  Kurator Okregowy  »  A . A . A
Kurator Okregowy

Kurator Okręgowy


Kurator Okręgowy - Bożena Drozdowska , pokój 332 (III piętro)

Zastępca Kuratora Okręgowego - Agnieszka Świętoń , pokój 330 (III piętro)

Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, tel. (075) 64 15 199 lub 194

e-mail : kurator@jelenia-gora.so.gov.pl,

Interesanci przyjmowani są w godzinach : 8.00 - 14.00

Kurator okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, zzastrzeżeniem określonych wustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. Kurator Okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej wokręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego iorganów kolegialnych sądu.

Do zakresu działania kuratora okręgowego należy m.in. :

- wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,

- nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,

- koordynacja działalności kuratorów sądowych na terenie swojego działania,

- rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,

- reprezentowanie kuratorskiej służby na zewnątrz.

Szczegółowe przepisy regulujące zakres działania kuratora okręgowego zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014r., poz.795 z późn. zm.).

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Paweł Larkowski
Czas wytworzenia informacji : 2009-06-24
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2016-01-04
Liczba odwiedzin podstrony : 15323

 do góry

  licznik odwiedzin: 975037 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt