powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Status Prawny
      Organy sądu
      Lista sędziów SO
      Sędziowie Wizytatorzy
      Wydziały
      Oddziały
      Rzecznik Prasowy Sądu
      Kuratorzy
      Audytor wewnętrzny
      Sądy Rejonowe
      Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów
      Punkt Informacyjny
      Godziny urzędowania
      Konta bankowe
      Rejestry Sądowe
      Biegli sądowi
      Lekarze Sądowi
      Komornicy
      Tłumacze przysięgli
      Wzory i formularze
      Opłaty sądowe
      Pomoc prawna
      Instytucje
      Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-sąd)
      Ogłoszenia
strona główna   »  Struktura organizacyjna  »  Wydziały  »  I Wydział Cywilny  »  A . A . A
I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału -SSO Dorota Witek

Pozostali sędziowie orzekający:

SSO Urszula Wiewióra (Zastępca Przewodniczącego)

SSO Ewa Szymańska-Habzda

SSO Robert Rydzewski

SSO Ewa Byik

SSO Agnieszka Wiercińska - Bałaga

SSO Tomasz Sproch

------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu -Beata Dziedzic

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 210 (II piętro),

tel. (75) 64 15 144, fax. (75) 64 15107; email w.cywilny@jelenia-gora.so.gov.pl

Interesanci są przyjmowani w godzinach 8:00-14:00 a w każdy poniedziałek do godziny 18:00

Przewodniczący przyjmuje interesantów - po uprzednim zgłoszeniu sie do Sekretariatu wydziału - w kazdy poniedziałek i czwartek w godzinach 10:00-12:00 -z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.

Właściwość rzeczowa:

Do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych.

W Wydziale rozpoznawane są m.in. sprawy o :

  • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz ooraz o rozwiązanie przysposobienia,

  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,

  • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,

  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

  • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,

  • o rozwód, separację

  • o ubezwłasnowolnienie.
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Krystyna Ciuła
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2016-03-11
Liczba odwiedzin podstrony : 41999

 do góry

  licznik odwiedzin: 855644 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt