Aktualne ograniczenia i obowiązki związane ze stawiennictwem w sądzie od 1 czerwca 2020 r.

Aktualne ograniczenia i obowiązki związane ze stawiennictwem w sądzie:

1.Przy wejściu należy poinformować Policję sądową o umówionej wizycie, należy okazać wezwanie/ zawiadomienie. Należy stawić się nie wcześniej niż 20 min przed wezwaniem.
2.Osobom wchodzącym do budynku będzie mierzona temperatura.
3.Należy zachować odstęp od innych osób na korytarzu sądu.
4. Stosowanie się do aktualnego obowiązku ochrony ust i nosa a także dezynfekowaniu rąk. Konieczność posiadania własnych rękawiczek ochronnych, maseczki oraz długopisu!

Biuro Obsługi Interesanta
1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję minimum co trzy godziny.
2. Możliwe jest składanie korespondencji i uzyskanie informacji bezpośrednio w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze w BOI – po uprzednim umówieniu wizyty mailem lub telefonicznie.
3. Zaleca się składanie korespondencji za pośrednictwem: operatora pocztowego, drogą elektroniczną /mail, ePuap – z wyłączeniem pism procesowych/, bezpośrednio w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – wrzucając do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym wewnątrz budynku Sądu.
4. Co do złożonych dokumentów obowiązuje kwarantanna 48 godzin.
5. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu BOI do jednego interesanta.
6. Kontakt z Sekretariatem Wydziału będzie możliwy tylko w przypadku niemożności załatwienia sprawy w BOI.

Czytelnia
1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. Czytelnia będzie czynna od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję minimum co trzy godziny.
2. Zawiesza się możliwość zamawiania akt bezpośrednio w czytelni. Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu droga mailową na adres czytelnia@jelenia.gora.so.gov.pl lub telefoniczną na numer 075/ 64 15 221 z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Wizyty w czytelni akt będą umawiane na konkretną godzinę.
4. Akta jednej sprawy mogą być przeglądane maksymalnie 40 minut – o czym pracownik BOI informuje w momencie rezerwacji akt. W indywidualnych przypadkach czas ten można wydłużyć, ale tylko wówczas kiedy w czytelni będzie jedna osoba.
5. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących równocześnie przebywać w czytelni do 2 osób - z wyłączeniem pracownika BOI.
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
1. Interesanci nie są przyjmowani – do odwołania. Odbiór zaświadczeń możliwy będzie osobiście w BOI - po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie 75 64 15 251, -252. Na kopercie należy zaznaczyć „ODBIÓR OSOBISTY”.
2. Uzyskanie informacji co do warunków uzyskania zaświadczenia – możliwe telefonicznie pod numerem PI KRK - 75 64 15 106.
3. Złożenie korespondencji możliwe za pośrednictwem : operatora pocztowego, bezpośrednio w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – wrzucając do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym wewnątrz budynku Sądu.
4. Co do złożonych dokumentów obowiązuje kwarantanna 48 godzin.
Kasa Sądu
1. Kasa Sądu będzie czynna w godzinach od 9.00 - 14.00. Zaleca się dokonywanie płatności przelewem.

Sprawy administracyjne
1.Wstrzymuje się do odwołania osobistą obsługę interesantów przyjmowanych przez Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu, Przewodniczących Wydziałów, Kuratora Okręgowego, PI KRK.
2. Załatwienie każdej sprawy administracyjnej - będzie możliwe po uprzednim umówieniu wizyty mailem lub telefonicznie na kontakty wskazane na stronie internetowej www.jelenia-gora.so.gov.pl .
3. Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

Rejestr zmian dla: Aktualne ograniczenia i obowiązki związane ze stawiennictwem w sądzie od 1 czerwca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-26
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-26
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-26
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
b/d